Launch bbgemini8520.com

Ya, akhirnya tercapai juga cita cita saya untuk menjadikan blog ini menjadi dot com. walau sebenarnya lebih senang kalau namanya bbgemini.com tapi nama tersebut sudah ada yg punya akhirnya hari ini namanya berubah menjadi www.bbgemini8520.com
>