Aplikasi coret Text


Pernah liat rekan anda mengirimkan text yg di coret ? seperti gambar di bawah ini ?

Cara Pakai Aplikasi:

1. Buka aplikasi dimana anda ingin ketik text untuk coret.
2. Tekan menu BB, pilih ‘Add Coret Text’
3. Nanti keluar pop up, ketik yang mau di coret

4. pilih coret & copy 
5. keluar lau paste di tempat yg anda ingin kan
Download aplikasi nya di OTA : DISINI 
source 
>